Szerző:

Háromsoros munkavédelmi korlátok

Cégünk folyamatosan továbbfejleszti termékeit annak érdekében, hogy azok minden tekintetben megfeleljenek az éppen aktuális jogszabályi követelményeknek és szabványoknak, a jövő előírásainak előfutárát jelentő ajánlásoknak.

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet foglalja össze a magasban végzett munkák esetében a védőkorlátokra vonatkozó előírásokat. A 2017. január 1. napját megelőző előírások 1,0 m magas, un. „lábdeszkával” ellátott korlátot követeltek meg, amelynek kétsorosnak, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközűnek kellett lennie. Az ipari gyakorlatban a mai napig számos helyen találkozhatunk ezekkel a jogszabályi változások előtt tervezett és/vagy gyártott műszaki megoldásokkal. Az így kialakított védőkorlátok alkalmazása továbbra is megengedett, mert azok újra cserélése, vagy átalakítása magas költségekkel járna a munkáltatók számára. A jogszabályi változások ténye sem vált közismertté széles szakmai körökben, így az érvényre jutás várhatóan hosszabb időt fog igényelni.

A ma hatályos előírás szerint legalább 1,0 m magas védőkorlátnak háromsorosnak kell lennie, s osztásköze nem lehet nagyobb 0,3 m-nél. Az alján pedig un. lábdeszka alkalmazása is kötelező. Nehezen értelmezhető ugyan, de további elvárás még a védőkorlátokkal szemben, hogy azoknak kellően stabilnak, és megfelelő szilárdságúnak kell lennie.

A fenti tényből kiindulva cégünk a töltés át- és lefejtés technológiai területére kifejlesztett pódium rendszereinek valamennyi elemét a jövőben 3 soros korlátokkal gyártja, mindenben megfelelve a fent hivatkozott előírásoknak. A képen látható 3D modellen mind az egylábas pódium, mind a feljáró lépcső, mind pedig a kapcsolódó pódium-híd olyan 3 soros zártszelvény korláttal van ellátva, amely érvényes munkavédelmi minősítéssel is rendelkezik.

Több olyan konstrukciós változás is együtt jár a termékeink fejlesztésével, amelyeket a jogszabályi követelményeken túli szempontok is indokolnak. Így például a gyártástechnológiai lehetőségek és az építőelem kínálat bővülése mellett az üzemeltetői tapasztalatok alapján megfogalmazódó elvárások szerepe is növekedett. Az évenként megrendezett szakmai konferenciák, és az egyes kivitelezési munkák során megismert üzemeltetői visszajelzések sok értékes ötletet, javaslatot hoznak a felszínre. Ezért a továbbikban is nagy örömmel várunk minden olyan megoldásra váró problémafelvetést, vagy már kipróbált megoldási javaslatot, amelyek számunkra összességében egy jobb termékkínálatot, a javaslattevők számára pedig kényelmesebb és komfortosabb munkaeszközök lehetőségét biztosítják.

Írjon nekünk

Ön mit gondol?

Vélemény, hozzászólás?

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik