Szerző:

HaXSoN rendszer ünnepélyes átadása

A Direct-Line Kft. 2013. október 10-én tartotta meg a HaXSoN rendszer ünnepélyes átadását a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményében. Az ünnepségen bemutatásra került a vállalat által fejlesztett informatikai rendszer.

A megjelent vendégeket Pápai Zita, a SZOLMÜSZ igazgató helyettese köszöntötte. Rövid köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az iskola számára rendkívül fontos feladat az informatika és a számítástechnikai képzés színvonalának folyamatos emelése, az ehhez szükséges korszerű eszközök beszerzése. Ezt követően első előadóként, Dr. Reith János a HaXSoN informatikai rendszer fejlesztésének rövid előzményeit ismertette. Előadásában bemutatta a fejlesztési célokat, főbb lépéseket, valamint azokat az előnyös tulajdonságokat, amelyek a HaXSoN rendszert jellemzik, s amelyek méltán emelik ezt a hazai fejlesztésű rendszert a professzionális informatikai megoldások közé. Előadásának legfontosabb pontjaként bejelentette, hogy a Direct-Line Kft. ingyenesen elérhetővé teszi a rendszert a hazai közoktatás számára. Ezzel a döntéssel segíteni szeretné a nyílt forráskódú technológia valamennyi előnyének a megjelenését mind az informatika, mind pedig a számítástechnikai képzések területén.

A Direct-Line Kft. az elmúlt közel két évtizedben kifejlesztett HaXSoN informatikai rendszerét a viszonylag homogén felhasználói körnek számító közoktatásban kívánja első lépésben elterjeszteni. Az általános és középiskolákban jellemzően előforduló univerzális alkalmazások használatára való képzéshez számos programcsomag áll a HaXSoN alatt rendelkezésre. A stratégiai cél az, hogy az ország minél több iskolájában a minden szempontból költségtakarékos, vékony terminálos infrastruktúra terjedhessen el, s ezáltal javulhasson az informatika tárgy képzési színvonala, növekedhessen a számítástechnikai eszközök más tárgyak oktatásában betöltött szerepe.

A teljes körű hardver-szoftver megoldás ugyan számos területre alkalmas felhasználói programokkal és fejlesztői környezettel rendelkezik, de a bevezetésének esélye első lépéseit közoktatásban látszik indokoltnak megtenni. Az iskolák nyitottsága, új iránti fogékonysága jó alapot teremthet ehhez a kultúraváltáshoz.

A rendszer újdonságait jellemezve elmondható, hogy az eddigi fejlesztő munka eredményeként egy olyan teljes körű nyílt forráskódú, ugyanakkor zárt informatikai rendszer jött létre, amely megteremti a függetlenséget a külföldi informatikai rendszerektől is. A HaXSoN rendszer egyesíti az egyes LINUX disztribúciók előnyeit, de azoktól mégis független, így képes a hazai szempontokat maximálisan figyelembe venni és a világban végbemenő változásokat követni.

Főbb újszerű tulajdonságai és előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Költségtakarékos megoldások (beruházás és üzemeltetés oldalán)
  • Magas rendelkezésre állási fok
  • Külső és belső támadásokkal szembeni biztonság
  • Magas fokú adatszintű kompatibilitás
  • A szabványosítás előnyeinek maximális kihasználása
  • Nemzeti sajátosságok (fontkészlet, egyedi alkalmazások) gondozása
  • A nyílt forráskód nyújtotta mindenfajta szabadság megjelenítése
  • Professzionális fejlesztői környezet

A vendégek képet kaptak a HaXSoN beruházás anyagi oldaláról is, illetve háttérszámításokat láthattak arra is, hogy több mint 200 Milliárd Ft-ot lehetne nemzetgazdasági szinten spórolni, ha a HaXSoN rendszer kerülne bevezetésre a magyar közoktatásban. Dr. Reith János felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendszer üzemeltetésének költségei jelentősen kisebbek annál, amit ma az iskolákban használt rendszerekre kifizetnek.

Ezt követően Tauber Norbert, az ISZE képviselője tartott előadást a rendszer gyakorlati hasznáról és elterjesztéséről. Előadása egy 5. osztályos gyermek képességein keresztül mutatta meg a HaXSoN rendszer felhasználóbarát mivoltát. 2 gyermek munkáit hasonlította össze. Az egyik tanuló egy Microsoft grafikai programmal dolgozott, amelyet már korábbról ismert. A másik tanuló pedig a HaXSoN egy hasonló funkciókkal bíró grafikai programjával dolgozott, úgy, hogy akkor találkozott az alkalmazással először. Mivel ez az új grafikai felület számára egyszerűen kezelhető volt, így semmi nehézsége nem támadt a munka során, megegyező színvonalon és időráfordítással készült el a rajzával.

Az előadásában a hallgatóknak elmondta, hogy egy tesztgépet kapott a Direct-Line Kft.-től, amelynek segítségével a rendszer működését a gyakorlatban is tudja tanulmányozni. Számára az egyik legnagyobb különbség az volt, hogy azokat a közismert alkalmazásokat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, levelezés, böngészés, fájlkezelés, stb.) egy sokkal magasabb rendelkezésre állási fokkal és biztonságosabb működéssel tudta használni, ráadásul a HaXSoN rendszerben több változatban is megtalálhatóak a különböző irodai alkalmazások.

A résztvevők a HaXSoN rendszer közoktatásban történő használatának tapasztalatairól kaptak képet az iskola tanulói bemutatóján. A HaXSoN rendszer kiválóan vizsgázott a különböző típusú gyakorlatok bemutatása során és a vendégek meggyőződhettek arról, hogy milyen sokoldalúan felhasználható a rendszer, illetve számtalan ingyenesen alkalmazható szoftvert tudnak használni a különböző szaktanárok az órai munka során.

Az előadások után az érdeklődők kötetlen beszélgetés keretében tettek fel kérdéseket, illetve kipróbálták a rendszert működés közben. Az egyik vendégként megjelent főiskolai tanszékvezető kiemelte, hogy számára a zajmentes környezet a leginkább feltűnő előny. Nem kell tanárnak és diáknak erőlködnie, hogy a gépek zúgását túlharsogják az órán. A jelen lévő kollégák egyöntetű véleménye az volt, hogy a rendszer nagyon jó, szeretnék a mindennapi oktatásban használni, de sajnos az iskolák nem dönthetnek önállóan beruházásaikról. Éppen ezért lenne fontos, hogy a központosított beszerzésben érdekeltekhez és döntési joggal rendelkezőkhöz is eljussanak azok a nagyon fontos tapasztalatok, amelyeket a HaXSoN rendszer bemutatója során a résztvevők szerezhettek.

dr. Reith János előadása
Tauber Norbert előadása

Bencsik Mónika

Írjon nekünk

Ön mit gondol?

Vélemény, hozzászólás?

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik