A kutatóbázis

A Direct-Line Kft egyik újonnan alapított önálló üzletága, amely az ultraprecíziós és mikro-megmunkálások kutatás-fejlesztése mellett az itt megszülető eredmények ipari bevezetését tűzte ki célul. Alapgépünk az a HEMBRUG cég által gyártott ultraprecíziós berendezés, amely piacvezetőnek tekinthető az ultraprecíziós- és keménymegmunkálásokban. Hazánkban az ultraprecíziós megmunkálásoknak már a 80-as évek második felétől vannak említésre méltó előzményei, ugyanis a budapesti és miskolci műszaki egyetemeken a kor akkori színvonalán lévő eszközpark és kutató bázis szolgálta a kutatást, de az eredmények ipari bevezetése és alkalmazása még nem történt meg.
A laboratórium tevékenységi körei az alábbi önálló részterületekre tagolható:

  • Kemény edzett acélok nagypontosságú forgácsolása, szabályos éllel, sok esetben a köszörülés alternatívájaként.
  • Nem vas anyagok (nem karbidképző anyagok) nagypontosságú forgácsolása gyémánt egykristály szerszámmal. Többnyire optikai transzmisszív és reflexív felületek készítésére.
  • Keményfémek, műszaki kerámiák forgácsolása szabályos vagy szabálytalan élű szerszámmal.
  • Kisméretű alkatrészek, alkatrész felületek forgácsoló megmunkálása. Mikro-megmunkálás.
  • Speciális anyagok, (ultrafinom-, ”nano” -szemcsés anyagok) nagypontosságú- és mikro-megmunkálása.

Cégünk a felsorolt területekhez tematikailag kapcsolódó szakmai továbbképzéseket is végez, A Direct-Line Kft. ezen új üzletága teljes mértékben hasznosítani képes a HEMBRUG cég által képviselt magas technológiai színvonalát, ugyanis jól képzett mérnökeink több éven át vettek részt a HEMBRUG gépek és az azokon megvalósítható technológiák fejlesztésében. A különböző korszerű megmunkáló gépekkel l felszerelt műhelycsarnok és a hozzá kapcsolódó mérőlabor együtt szolgálja a kutatás-fejlesztés és a kísérleti gyártás céljait.
A fejlesztésekkel szinte minden esetben együtt járó titkossági követelményekkel összhangban csupán az egyes jellemző munkadarabok képeit mutathatjuk meg a megrendelő és konkrét alkalmazási célok megnevezése nélkül.

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik