Doktori témák

Doktori alprogram címe

Gépek és műszerek analízise, tervezése és gyártása

Kiíró tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Gyártástudomány és -technológia Tanszék

Kutatási témák

1. Forgácsoló megmunkálással készített felületek méréstechnikai problémái és a visszacsatolás lehetőségei

Előzmények:

A alkatrészgyártásban a forgácsoló szerszám és a munkadarab irányérzékeny merevsége miatt eltérés mutatkozik a programmozott kontúr és a megmunkálás eredményeként kapott kontúr között. A modern szerszámgép vezérlések lehetővé teszik, hogy a letapogatott kontúr analízise után egy korrekciós stratégia segítségével úgy korrigáljuk a szerszámpályákat, hogy a korrekció eredményeképpen az előírt kontúrt kapjuk.
Kutatás célja:
Olyan eljárások és módszerek, valamint szoftver kidolgozása, amely alkalmas arra, hogy numerikus vezérlésű szerszámgépeken előállított felületek letapogatása útján képesek legyünk visszakorrigálni a gyártási folyamatra úgy, hogy a korrekció eredményeképpen geometriailag helyes felületet kapjunk.

Elvégzendő feladatok, azok főbb elemei, időigénye:

A megmunkálással készített felületek lehetséges letapogatási módszereinek (érintésmentes, gyémánt tűs, tapintós) összehasonlító elemzése.
A szerszám és szerszámgép korrekciós lehetőségeinek vizsgálata, a leghatékonyabb visszacsatolási stratégia kidolgozása.
A kísérleti stratégia realizálása, tesztelése,laboratóriumi körülmények között.

A szükséges berendezések:

A kutatásoz szükséges megmunkáló berendezés és mérőeszközök a Gyártástudomány és -technológia tanszéken valamint a Direct-Line Kft-nél rendelkezésre állnak. Esetleges hiányzó eszközök kölcsönzése.

Várható tudományos eredmények:

A kutatás eredményeként létrejövő ismeret lehetővé teszi új módszerek kifejlesztését az forgácsolási technológia továbbfejlesztéséhez.

Irodalom:

I.Mészáros, D. Szepesi, Hochpräzisions-Hartdrehen als optimierter Prozess, Werkstatt und Betrieb 11 November 2005 p58-62 Mészáros, I. Huijbers, M. Das Hartdrehen bekommt neue Anwendungsfelder Werkstatt und Betrieb 4/2003 p26-28. Mészáros, I. Huijbers, M.,Hartgewindedrehen verkürzt die Prozesskette Wekstatt und Betrieb 9/2002 p 33-35

2. Új élgeometria kialakítása szuperkemény szerszámokra

Előzmények:

Szabályos élgeometriájú szerszámok gyártásakor egyre gyakrabban alkalmazzák a lézersugaras megmunkálást, ma még elsősorban darabolásra, a szikraforgácsolás alternatívájaként. A Gyártástudomány és -technológia tanszéken a PCD és CBN szerszámok alkalmazása területén áll rendelkezésre olyan tudományos eredmény, ami a téma kidolgozásához szükséges.

A kutatás célja:

Szabályos élű PCD és CBN szerszámok túlnyomó többsége kompozit anyag, ahol a D és CBN szemcsék kötőfázisba vannak beágyazva. A ma alkalmazott szerszámok élkialakítását a szerszámanyag mechanikai tulajdonságai, a felhasználás körülményei és gyártáskor, a köszörülés kinematikai lehetőségei határozzák meg. Jó rezgésszigetelő képességekkel rendelkező szerszámgépen, folyamatos forgácsleválasztási körülmények között, a ma használt homloklap geometria pozitívba mehet át, például “forgácstörő horony” kialakításával.

Elvégzendő feladatok, azok főbb elemei, időigénye:

A PCD és CBN megmunkálás szakirodalmának tanulmányozása és az eredmények összefoglalása, különös tekintettel a kompozit anyagok megmunkálására.
Az anyagleválasztás paramétereinek behatárolása, ill. meghatározása CBN kompozit anyagok esetén.
Adott geometriájú hornyok, felületi struktúrák elűállítása CBN anyag felületén.
A kialakított felületi struktúra környezetének, mint potenciális szerszámélnek a vizsgálata, a mechanikai tulajdonságok meghatározása. Az eredmények összefoglalása és dokumentálása.

A szükséges berendezések:

A kutatáshoz szükséges ultraprecíziós megmunkáló berendezés és mérőeszközök a Gyártástudomány és -technológia tanszéken valamint a Direct-Line Kft-nél rendelkezésre állnak.

Várható tudományos eredmények:

A kutatás eredményeként létrejövő ismeret lehetővé teszi új szerszámgeometria kifejlesztését az ultraprecíziós keményforgácsolási technológia továbbfejlesztéséhez.

Irodalom:

I.Mészáros, D. Szepesi, Hochpräzisions-Hartdrehen als optimierter Prozess, Werkstatt und Betrieb 11 November 2005 p58-62 Mészáros, I. Huijbers, M. Das Hartdrehen bekommt neue Anwendungsfelder Werkstatt und Betrieb 4/2003 p26-28. Mészáros, I. Huijbers, M.,Hartgewindedrehen verkürzt die Prozesskette Wekstatt und Betrieb 9/2002 p 33-35

3. Ultraprecíziós forgácsolási folyamat vizsgálata és modellezése

Előzmények:

Az ultraprecíziós forgácsleválasztási folyamat vizsgálatával és modellezésével már számos kutató foglalkozott. A technika fejlődése azonban állandóan új problémákat vet fel, amelyek megválaszolása ismételten új kihívást jelent a kutatók számára. A Gyártástudomány és -technológia tanszéken már több doktorandus foglalkozott az adott témával. A jelen kiírás az eddigi témák folytatásának tekintendő.

Kutatás célja:

Szabályos éllel történő mikroforgácsolási folyamat vizsgálata, különös tekintettel az edzett kemény és anyagában kemény anyagok forgácsolására, alapvető összefüggések feltárása.

Elvégzendő feladatok, azok főbb elemei, időigénye:

Az ultraprecíziós forgácsolás szakirodalmának tanulmányozása és az eredmények összefoglalása.
A forgácsleválasztási folyamat modellezése, összefüggések feltárása, rendszerezése.
Forgácsolási kísérletek megtervezése és lebonyolítása, új összefüggések feltárása.
Az eredmények összefoglalása és dokumentálása.

Szükséges berendezések:

Ultraprecíziós megmunkáló berendezés és mérőeszközök a Gyártástudomány és -technológia tanszéken valamint a Direct-Line Kft -nél rendelkezésre állnak.

Várható tudományos eredmények:

Új összefüggések az ultraprecíziós forgácsolási folyamat tervezéséhez, az ultraprecíziós alkatrészgyártás megbízhatóságának növeléséhez.

Irodalom:

I.Mészáros, D. Szepesi, Hochpräzisions-Hartdrehen als optimierter Prozess, Werkstatt und Betrieb 11 November 2005 p58-62 Mészáros, I. Huijbers, M. Das Hartdrehen bekommt neue Anwendungsfelder Werkstatt und Betrieb 4/2003 p26-28.4. Nyírő, J. Mamalis, A.G. Prohászka, J. Mészáros, I. Analysis of ultraprecision turned mirror surfaces, Proceedings of EUSPEN 2nd International Conference, May 27-31, 2001, Turin, Italy Mészáros, I. Huijbers, M.,Hartgewindedrehen verkürzt die Prozesskette Wekstatt und Betrieb 9/2002 p 33-35 Mészáros, I. Mamalis, A.G. Prohászka, J.,The Effect of the Anisotropy of the Material on the Surface Topographiy in Case of Ultraprecision Machining,Proceedings of EUSPEN 1st Topical Conference on Fabrication and Metrilogy in Nanotechnology May 28-30 2000 Copenhagen

 

 

 

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik