Szerző:

A tudás nem cél, hanem eszköz

Az innováció és a tudás viszonyának a megítélésében bekövetkezett változás tökéletesen összhangban van azzal a meghatározással, amely szerint az innováció nem más, mint a munkába állított tudás.

Tovább →

Szerző:

A kutatás-fejlesztés és a mérnöki tevékenység kapcsolata

A mérnöki és a kutatási tevékenység sok szálon függ össze egymással. Számos hasonlóságra és különbözőségre világíthatunk rá, ha mindkét terület mélyreható elemzését, jellemzőik összevetését elvégezzük.

Tovább →

Szerző:

Tudomány és a kutatás- fejlesztés kapcsolata

A kutatás- fejlesztés feladata a tudomány eredményeinek az alkalmazása olyan problémák megoldása érdekében, amelyek a jelenleg rendelkezésre álló ismeretek alapján nem oldhatók meg.

Tovább →

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik