Szerző:

Oldalmozgatású billenőlépcsők

A Direct-Line Kft. munkatársai a vasúti- és közúti átfejtő állomások felújítása, javítása esetében az indokoltnál gyakrabban találkoznak olyan tervezésű megoldásokkal, amelyeknél a töltést és/vagy lefejtést közvetlenül kiszolgáló billenőlépcsők, illetve többnyire tömlővezetékek kell igazodjanak
a beállított tartálykocsik pozíciójához.

Ennek pedig az a feltétele, hogy a billenőlépcsőt fogadó pódiumon oldalmozgatást lehetővé tevő sínpályát kell kialakítani, amelyen egy kocsiszerkezet gördülhet végig. Erre látunk egy tipikusnak mondható példát az 1. ábra szerinti fényképen. A pódiumrendszer kialakításától függően a mozgató kocsi lehet vízszintes, vagy függőleges elrendezésű. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és sajnos hátrányai is.

A billenő lépcső, és a tömlővezeték is könnyen pozicionálható kell legyen, azaz a tartálykocsira való rácsatlakozási pontig kell tudni azokat elmozgatni. Gázinga vezeték alkalmazása esetén ez a követelmény a gőz visszavezetését végző, általában kisebb átmérőjű második tömlőre is érvényes.

Az ismertetett un. mobil megoldásnak szinte minden esetben jobb alternatívája a pódiumra fix módon telepített billenőlépcső és merev karokkal rendelkező töltőkar, vagy gázinga vezeték tartó záró kúp. A 2. ábrán látható erre példa.

A két megoldás összehasonlítása több szempontból lehet indokolt. A leggyakrabban a beruházási költségek alapján születik döntés, de legalább ennyire fontos a működtetés gyorsasága, megbízhatósága is. A működtetés költségei, a várható élettartam sem elhanyagolható szempont. Mindezeket figyelembe véve megalapozottan jelenthető ki, hogy az ésszerűség és a gazdaságossági követelmények szinte minden esetben a logika szabályai szerint is levezethető megoldáshoz vezetnek. A mozgatható tartályt kell tehát abba a pozícióba beállítani, amit az átfejtésben kulcsszerepet játszó billenőlépcső, és a relatíve hosszú merev karokkal rendelkező töltőkarok megkívánnak. A legtöbb esetben nem tekinthető ezzel szemben ésszerűnek az, hogy a tartálykocsi többé-kevésbé spontán történt leállítási helyére kelljen mind a billenő lépcsőt, mind pedig a kiszolgálását segítő csőcsatlakozásokat mozgatni. Amennyiben energiaellátási, vagy éppen biztonsági okokból szükség van áram-, vagy levegő vezeték kiépítésére, úgy meg kell oldani annak is az oldalmozgás következében előálló elakadásmentes odavezetését. A pódium védőkorlátja is tetszőleges helyen nyitható megoldású kell legyen, ami bonyolultabb és drágább szerkezetekkel oldható meg általában. Főleg igaz ez akkor, ha a munkavédelmi előírások szerinti biztonságot a fix szerkezettel azonos szinten kívánjuk garantálni.

A jól kiegyensúlyozott merev karú töltőkarok kezelhetősége lényegesen egyszerűbb és könnyebb, mint a kézi erőhöz képest nagy tömegű, nehezen hajlítható tömlők csatakozási ponthoz való vonszolása. A fémszerkezetű töltőkarok forgó csuklói jól csapágyazott mozgathatóságot eredményeznek, a rugóerő-tárolók pedig a kiegyensúlyozzák a lengő tömeget.

Összességében kijelenthető, hogy a fix telepítésű billenő lépcsők és a hozzájuk kapcsolódó töltőberendezések esetében a merev karos megoldások azonos teljesítményszint elvárásakor nem csak költségüket tekintve kedvezőbbek, hanem komfortosabbak és biztonságosabbak is, nem beszélve a magasabb élettartamukról. A hatósági engedélyeztetés során az egyre szigorúbbá váló biztonsági előírások miatt is érdemes a megfelelő tanúsítványokkal rendelkező műszaki megoldásokat alkalmazni.

Írjon nekünk

Ön mit gondol?

Vélemény, hozzászólás?

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik