Termelés irányítás

A nagyszámú termék előállítását és forgalmazását végző vállalkozások körében az utóbbi időben részben a kiélezett piaci verseny, részben pedig a termékek növekvő változatszáma új körülményeket teremtett. Az előkészítésétől a termék kiszállítása pillanatáig minden szakaszban jelentős mértékben megnövekedett a megoldandó problémák száma, ugyanakkor pedig az egy feladat megoldására rendelkezésre álló idő lecsökkent. Ez olyan követelményeket támasztott a termelésirányítással szemben, ami rendkívül sok adat gyors kiértékelésével jár együtt.

Az átfutási idők minimalizálása, minden a cég tevékenységével kapcsolatos lépés dokumentálása olyan követelmény, amely csak fejlett informatikai megoldások segítségével oldható meg. A hazai és nemzetközi piacokon nem kapható olyan kész megoldás, amely a vállalkozások igényeit, az általuk folytatott tevékenység követelményeit minden vonatkozásban ki tudná elégíteni.

A cégünk által fejlesztett HaXSoN környezetben futó, organikus termelésirányítási rendszerek ezzel ellentétben a meglévő, jól működő vállalati felépítéshez igazodnak.

A témához kapcsolódó kutatási tevékenységünk a következő területekre terjedt ki:

  • integrált termelésirányítási rendszerek folyamatos működési feltételeinek megteremtése céljából elméleti alapok feltárása, modellek és algoritmusok kidolgozása;
  • mintarendszer fejlesztése, technológiai folyamatok kritikus tényezői közötti összefüggések elemzése;
  • gyártmánytervezés és gyártás-előkészítés, valamint a különböző szerkezetű és adat tartalmú szoftvertermékek közötti intelligens kommunikáció megvalósítása;
  • minta gyártórendszer fejlesztése, technológiai folyamatok kritikus tényezői közötti összefüggések elemzése.

A termelés időbeli ütemezése, a folyamatos nyomonkövethetősége termelésirányítási feladatainak megoldása egy sor olyan szempontot hozhat felszínre, amelyek más alkalmazási területeken is jól hasznosíthatók. A rendkívül vegyes tulajdonságokkal jellemezhető munkafolyamatok megbízható modellezhetősége vélhetően különböző természetű algoritmusok fejlesztését követeli meg.

Témáink:

Energiaracionalizálás
Szennyvíz-technológia

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik