Szennyvízkezelő technológiák

A termelő és szolgáltató vállalkozások által folytatott üzemszerű tevékenység gyakran különböző típusú szennyvizet eredményez. A folyamatosan szigorodó környezetvédelmi normákból adódóan egyre több piaci szereplőnek kell az ipari szennyvíz kezelésére felkészülnie. A kommunális csatornába, vagy a természetbe visszavezethető tisztított vizek minősége specifikus előtisztítási, illetve tisztítási technológiát követel meg.

A technológiai kutatás-fejlesztési projekt célja az, hogy a termelés során keletkező szennyvizek ne csupán a hatóságilag engedélyezett jelenlegi határértékeknek megfelelve kerülhessenek ki a rendszerből, hanem hosszabb távon megbízható, továbbfejleszthető megoldásként szolgáljanak. A szennyvíz tisztítás területén számos új technológia van a világon használatban, amelyek mindegyike egy-egy adott feltételrendszer közepette egy-egy megoldandó problémakör céljaira fejlesztettek ki. A projekt keretében olyan megoldások kifejlesztését tűztük ki célul, amelyek a Megbízóink adottságainak, személyi és tárgyi feltételeinek figyelembe vételével versenyképes árakon teszi lehetővé az új technológia bevezetését.

A témához kapcsolódó kutatási tevékenységünk a következő területekre terjedt ki:

  • A magas hőmérsékletű magas KOI értékű szennyvizek KOI értékének csökkentési lehetőségei a szennyvíz hőtartalmának visszanyerése mellett.
  • Diszperzió tartalmú szennyvizek tisztítási technológiájának kidolgozása, a szükséges berendezés előtervezéséhez szükséges kutatások elvégzése.
  • A keletkezett veszélyes anyag hulladékok házon belüli ártalmatlanítása, károsanyag-kibocsátás csökkentése, különös tekintettel a hűtő-és mosófolyadékok összegyűjtésére és (elő)tisztítására alkalmas technológiai megoldások fejlesztése és vizsgálata céljából.
  • Szerves hulladékok, kommunális és ipari szennyvizek tisztítása során keletkező iszapok, egyéb komposzt alapanyagok összegyűjtésére és hasznosítására alkalmas technológiai megoldások fejlesztése és vizsgálata.

A projektek során szerzett tapasztalatokat is felhasználva a Direct Line Kft. több olyan berendezést fejlesztett ki és gyárt, melyek a szennyvíztisztító rendszerekbe integrálva jelentősen növelik annak hatékonyságát.

 

>> Letölthető katalógus <<

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik