Termék- és technológia racionalizálás

A technikai fejlődés következtében egyre bonyolultabb termékek tervei fogalmazódnak meg, amelyek előállítására egyre növekvő számú és műszaki paraméterekkel jellemezhető technológiai eljárás áll rendelkezésre. Az ezen a területen folyó kutatás-fejlesztési projektjeink keretében olyan elméleti és gyakorlati megoldások keresésére szolgáló módszer kidolgozása a cél, amely az integrált tervezési eljárások felhasználásával valamely célfüggvény szerint optimális eredményre vezet.

A termékötlet megszületésének pillanatától a prototípus szintű megvalósulásig az emberiség által eddig megismert valamennyi jelenség, összefüggés, megérzés felhasználására sor kerülhet. A terméket minden esetben valamilyen viszonylag jól körülírható használati célból tervezzük. Ezen célok ismeretében igyekszünk a geometriai, fizikai, kémiai s egyéb tulajdonságokra vonatkozóan előírásokat, elvárásokat megfogalmazni. Az ezen a módon összeállított követelményjegyzék valójában egy olyan központi szereppel bíró dokumentum, amely a fejlesztési projekt irányítását végzők és magát a fejlesztést végrehajtók számára mindvégig szem előtt kell legyen.

A ma elterjedt szemlélet szerint a konstrukció tervezés során nem szokás konkrét gyártó helyben, technológiában gondolkodni. A legtöbb konstruktőr úgy gondolja, hogy a gyártási folyamatra neki kevéssé kell figyelemmel lenni, ugyanis a célszerű gyártástechnológia elsősorban a termék piaci lehetőségeivel összefüggő kérdés. Ez tehát egyben azt is jelenti, hogy a konstrukció rögzített tartalma mellett a gyártástechnológiától várható el a teljes körű alkalmazkodás.

A konstrukciós tervek felülvizsgálata gyakran vezet arra az eredményre, hogy az adott termékelképzelés a rendelkezésre álló technológiák segítségével nem gyártható. Ilyen problémák szokták a technológia természetű kutatás- fejlesztési feladatokat eredményezni. Tapasztalati tényként kezelhető, hogy a konstrukciós terveket nem szabad kőbe vésett tartalomként kezelni. Minden esetben a gyártási szempontú felülvizsgálat a konstrukciós tervek kisebb- nagyobb mértékű átdolgozását igényli.

A termék és technológia racionalizálás tehát nem céloz meg kevesebbet, mint a konstrukciós és gyártási szempontok egyidejű figyelembe vételét, amely általában egyszerre eredményezi mind a konstrukció, mind pedig a technológia kisebb-nagyobb mértékű módosítását.

Témáink:

Módszeres mérnöki tervezés
Gördülőelemes hajtás

© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik