Diploma munkák

A Direct-Line Kft. évek óta kiemelkedő figyelmet fordít a hazai mérnökképzés, azon belül is elsősorban a gépészmérnök képzés támogatására. Az elmúlt időszakban a vállalatunk konzultálásával készített évközi projektfeladatok, TDK munkák, szakdolgozatok, diplomaterv feladatok és PhD disszertációk magas száma jelzi, hogy támogató kezdeményezésünk fogadókészséggel találkozott a műszaki felsőoktatás részéről.
Az általunk konzultált feladatok minél sikeresebb megoldása érdekében fontosnak tartjuk, hogy leendő konzultáltjaink megismerjék vállalatunk oktatással kapcsolatos filozófiáját, és a nálunk dolgozó hallgatókkal szemben támasztott elvárásait.

A hazai gyakorlat ma nem szán anyagi forrásokat sem a szakdolgozatok és diplomatervek konzulensi munkájának honorálására, sem pedig a bírálói feladatok ellátására. Ez a helyzet azonban viszonylag egyszerűen, a képzés színvonalának az emelését szolgáló módon is orvosolható.

1. Jelentkezés

Fenntartjuk a jogot, hogy a különböző feladatokkal kapcsolatban jelentkező hallgatók közül csak a feltételeinknek megfelelni képes hallgatók konzultálását vállaljuk. Ennek érdekében valamennyi, vállalatunk konzultálására igényt tartó hallgatóval személyes találkozás során ismerkedünk meg, s tanulmányi eredményei, motivációi alapján döntünk a konzulensi felkérés elfogadásáról. Szakdolgozat, diplomaterv konzultálása esetén előnyt jelent a vállalatunknál töltött termelési gyakorlat, vagy irányításunkkal készített projektfeladat.

2. Munkavégzés a viszonosság jegyében

Az általunk konzultált hallgatóktól elvárjuk a rendszeres jelenlétet, s a folyó projektjeinkkel szemben támasztott érdeklődést, a vállalati projektekben történő aktív feladatvállalást. Tapasztalataink alapján kiváló lehetőség az a viszonosság jegyében folyó szakmai együttműködés, amelynek keretében a hallgató részt vesz konzulense cégének a mindennapi munkájában, s ezért cserébe lehetőséget kap a konzultációra és a szükséges anyagok, eszközök és egyéb rezsiköltségek fedezetének a megszolgálásához. Tovább>>

Fontosnak tartjuk, hogy az egyéb projektek támogatásán keresztül a hallgató olyan gyakorlati ismereteket szerezzen, amelyeket a saját dolgozata elkészítése során is fel tud használni, egyúttal megtanuljon vállalati környezetben, csapatban dolgozni.

3. A dolgozat

Vállalatunk filozófiája, hogy a mérnöki tevékenységnek, miként a kutatás-fejlesztési munkának sem a dolgozat az eredménye. Az írásbeli mű csupán arra szolgál, hogy dokumentálja a folyamatot, s megismertesse az olvasóval az annak során megoldott problémákat, elért eredményeket. Minden esetben törekszünk arra, hogy hallgatóink munkájuk során ezt a szempontot kövessék, s munkájuk eredménye egy valódi, legyártható termék, vagy annak részegysége legyen.

4. Díjazás

Tapasztalataink szerint a diplomatervek eredményeinek átlagos hasznosítási szintje ma nagyon alacsony. Legfeljebb publikációk, doktori dolgozatok, különböző tanulmányok megírásához kerülnek felhasználásra. Cégünk ezen a gyakorlaton a közelmúltban változtatott, így ma már az üzleti hasznosításra alkalmas dolgozatokat az alábbi módon díjazzuk:

Közvetlen hasznosíthatóság esetén:
150 000 Ft-os díj.
Csekély mértékű kiegészítő fejlesztéssel hasznosítható:
100 000 Ft díj,
Hasznosításra alkalmas alapgondolatot tartalmazó megoldás esetén pedig
50 000 Ft díjat ajánl fel a hallgatóknak.

A fentieket összefoglalva tehát olyan szakdolgozatot, diplomatervet készíteni kívánó hallgatókat keresünk, akik tartalommal kívánják megtölteni a szakdolgozat, illetve diplomaterv elkészítésére szánt időt. Az ideális jelöltek számára fontos, hogy munkájuk során valós, iparilag hasznosítható fejlesztés, termék, eredmény jöjjön létre.

A cégünk által kiírt témák szakdolgozat és diplomatervszintű feldolgozásának konzultálása mellett örömmel biztosítunk lehetőséget TDK munkák és termelési gyakorlatok elvégzésére is.

Témakiírások az alábbi szakterületek számára:

Terméktervező mérnök

Diplomatervek keretében fejlesztendő termékek

 • Szellőző torony tervezése
 • Medence látványelemek fejlesztése
 • Vízen úszó fürdő medence tervezése
 • Folyóka rendszerek tervezése
 • Ivókút forma- és konstrukciós tervezése

Diplomatervek szerkezete és a feladatok megoldása során alkalmazandó menetrend:

 • Szakirodalom feldolgozása, világpiacon elérhető kínálat feltérképezése
 • A termékkel szemben támasztott követelmények megfogalmazása, a továbbfejlesztés céljainak kiemelése
 • Formaterv több változatban való elkészítése
 • Konstrukciós terv kidolgozása
 • Gyártási dokumentáció elkészítése a megismert technológiai lehetőségek figyelembevételével
 • Értékesítést támogató marketing anyag tervének elkészítése

Gépészmérnök/Géptervező

Megoldandó feladatok címei

 • Rozsdamentes acél medencék tartó vázának tervezése és vizsgálata
 • Ívelt alakos rozsdamentes acél medencék tervezése

Diplomatervek szerkezete és a feladatok megoldása során alkalmazandó menetrend

 • Tárja fel a feladathoz kapcsolódó szakirodalmat, végezze el annak kritikai elemzését
 • Tervezze meg a feladat tárgyát képező (konstrukció, technológia, kísérlet, szoftvermegvalósítás, stb.) konzulens által kijelölt részeit
 • Végezzen méréseket, kísérleteket, vizsgálatokat tervezés eredményét jelentő műszaki megoldáson
 • A vizsgálatok kiértékelésével igazolja a tervezés eredményességét
 • Gazdasági jellemzők meghatározásával is igazolja a fejlesztés létjogosultságát.

Energetikai mérnök
 • Méretezési eljárás fejlesztése DL drain-back napkollektor rendszerhez
 • Módszerek kidolgozása napkollektor rendszer hatásfokának növelésére

Épületgépész
 • Méretezési eljárás fejlesztése DL drain-back napkollektor rendszerhez
 • Módszerek kidolgozása napkollektor rendszer hatásfokának növelésére

Informatikus

HaXSoN alkalmazások fejlesztése

 • HaXSoN környezetben web alapú rendszerben vizsgáztató program kidolgozása, a rendszerrel szemben támasztott követelmények megfogalmazása, Minimális rendszer implementálása
 • Qt4-ben grafikai felület tervezése és megvalósítása a karakteres useradmin és examadmin rendszer-adminisztrációs programok számára
 • ARM processzorral működő vékony-terminál boot technológiai vizsgálata
 • Szerver-terminál architektúra alkalmazása esetén Remote Opern GL használata transzparens módon
 • Különböző architektúrájú informatikai rendszerek összehasonlítására alkalmas szempontok és jellemzők kidolgozása
 • USB eszközök transzparens kezelése vékony terminálokon LINUX 2.6 feletti kernelekben
 • Dolgozzon ki módszert egyedi alkalmazás fejlesztésére a HaXSoN környezetbe rendelkezésre álló adatbázisok, fejlesztői környezet felhasználásával
 • KDE társításainak vizsgálata, helyes beállítások automatizálása, grafikus alkalmazás fejlesztése LINUX alapú szerver-terminál megoldások konfigurálására
 • A szerver-X Window terminál architektúrájú rendszerekben az automatikus konfigurálhatóság érdekében egy sor paraméter bekérésére és beállítására van szükség. A hardver adottságok és a felhasználói körülmények változatossága folytán nagy előnyt jelent egy olyan grafikus program, amely a konfigurálási célú adatok konzisztens bevitelét és valamennyi rendszer jellemző beállítását teszi lehetővé. A konfigurálás szintje akár a felhasználói programok egyedi beállításainak a meghatározásáig terjedhet.
 • Dolgozzon ki módszert egyedi alkalmazások fejlesztésére az OpenOffice grafikai környezet és az ODBC kapcsolattal egy adatbázis felhasználásával MySQL, Készítsen adatbázis kezelő programot objektumorientált felépítésű adatbázis létrehozására és kezelésére
 • A monitorok beállítási paramétereinek a helyességének a vizsgálata, javaslat a helyes értékek meghatározására és felülírására

Mechatronikai mérnök

Ipar érett és gazdaságos vezérlés fejlesztése a napkollektor rendszerhez

 • Ismerkedjen meg a Direct-Line Kft. által kifejlesztett új típusú napkollektor rendszer működési elvével. Mutassa be a szokásosan alkalmazott vezérlő berendezések működési elvét és az általuk ellátandó feladatokat.

 • Válasszon ki egy megfelelő mikrokontrollert a feladat elvégzésére. Tervezze meg a napkollektoros rendszert vezérlő hardveregység elvi kapcsolási rajzát és készítse el a nyomtatott áramköri terveit.

 • Készítse el a mikrokontroller firmware rendszerét. Valós, vagy szimulált körülmények között végzett tesztek segítségével vizsgálja meg a rendszer egészének a működését. Erre a célra a Direct-Line Kft. rendelkezésre bocsát egy minden elemet tartalmazó összeszerelt rendszert, amelyen a hallgatói munka keretében elkészült fejlesztés működőképessége ellenőrizhető.

Villamosmérnök

Ipar érett és gazdaságos vezérlés fejlesztése a napkollektor rendszerhez

 • Ismerkedjen meg a Direct-Line Kft. által kifejlesztett új típusú napkollektor rendszer működési elvével. Mutassa be a szokásosan alkalmazott vezérlő berendezések működési elvét és az általuk ellátandó feladatokat.

 • Válasszon ki egy megfelelő mikrokontrollert a feladat elvégzésére. Tervezze meg a napkollektoros rendszert vezérlő hardveregység elvi kapcsolási rajzát és készítse el a nyomtatott áramköri terveit.

 • Készítse el a mikrokontroller firmware rendszerét. Valós, vagy szimulált körülmények között végzett tesztek segítségével vizsgálja meg a rendszer egészének a működését. Erre a célra a Direct-Line Kft. rendelkezésre bocsát egy minden elemet tartalmazó összeszerelt rendszert, amelyen a hallgatói munka keretében elkészült fejlesztés működőképessége ellenőrizhető.

Műszaki menedzser

Diplomatervek keretében megismerendő és menedzselendő termékek

 • Szellőző tornyok
 • Rozsdamentes medencék
 • Folyóka rendszerek
 • Ivókutak

Diplomatervek szerkezete és a feladatok megoldása során alkalmazandó menetrend

 • Ismerkedjen meg az kiírt témához kapcsolódó termék, technológia szakmai részleteivel
 • A szakirodalom eredményeinek ismeretében értékelje a vizsgálata tárgyát képező termék és/vagy technológia előnyös és hátrányos tulajdonságait.
 • Tegyen javaslatot a feltárt problémák kiküszöbölésére
 • Határozza meg a gyártás és az értékesítés feltételrendszerét
 • Határozza meg az árkalkuláció alapjául szolgáló adatokat, dolgozza ki a sémáját
 • Dolgozza ki az értékesítés stratégiáját

Gazdaság- és Társadalomtudományi kar - Marketing témák

Diplomatervek keretében megismerendő és elemzendő termékek

 • Permetezőgép
 • Rozsdamentes medence és tartozékai
 • Ivókút
 • Olajipari berendezések
 • Dohányzó pavilon

Diplomatervek szerkezete és a feladatok megoldása során alkalmazandó menetrend

 • Ismerje meg az adott termék minden releváns jellemzőjét, emelje ki, amely az értékesítés során jelentőséggel bír és ez alapján készítse el a termékkoncepciót
 • Vizsgálja meg a termék piaci bevezetésének lehetőségeit (versenytárs termékek vizsgálata, etc.)
 • Határozza meg az adott termék potenciális vásárlói körét
 • Tegyen javaslatot az értékesítés előkészítését szolgáló stratégiai lépésekre
 • Dolgozza ki a részleteit a legeredményesebbnek ígérkező megoldási változatra

Jelentősebb elkészült szakdolgozatok/diplomamunkák

  • Bíró Szilvia: Buszmegálló tervezése
  • Farkas Balázs: Nagypontosságú keményesztergálás vizsgálata pCBN eszterga szerszámmal történő anyagleválasztáskor
  • Reith Márta: Ultraprecíziós forgácsolási folyamatban fellépő erők statikai vizsgálata
  • Papp Lajos: Megszakított felületek nagypontosságú keményesztergálásának dinamikai vizsgálata
  • Bakos Attila: Gördülőelemes hajtás ismertetése és golyóvezetőjének megmunkálása CAD/CAM/CNC támogatással
  • Reith Zsuzsanna: Drain-back napkollektoros rendszer vezérlése mikrokontroller alkalmazásával (letölthető kivonat)
© Készítette - Direct Line - Bemind Kft.
csik